Modul E1/2 Erstsemester SS 18 Lüling, Sommersemester 18 Unit Grundlagen der Gstaltung, Wintersemester 18/19 Grundlagen des Entwerfens